ІННОВАЦІЙНИЙ КАМПУС НТУ ХПІ
Відеоінструкція для вступу 2019

Прозорість та інформаційна відкритість ЗОШ №16

*Статут закладу

*Установчи документи

*Структура та органи управління закладу

*Кадровий склад закладу

*Освітні програми

*Територія обслуговування

*Проектна потужність та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі

*Мова (мови) освітнього процесу

*Наявність вакантних посад

*Матеріально-технічне забезпечення закладу

*Результати моніторингу якості освіти

*Річний звіт про діяльність закладу

*Правила прийому до закладу

*Умови доступності для навчання осіб з особливими потребами

*Кошторис і фінансовий звіт